Stoppa EU:s handelsförhandlingar med Marocko om Västsahara!
89aceucourt_celebration_e_610.jpg

Till EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet:
”Vi uppmanar EU att följa domen från sin egen högsta domstol och upphöra med alla handelsförhandlingar om Västsahara som görs med ockupationsmakten Marocko. Som en förespråkare för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna borde EU respektera det västsahariska folkets rättigheter och förhandla om handel med varor från Västsahara med deras representant, Polisario Front.”

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN HÄR!
Published: 05.07 - 2017 12:42Printer version    
Mer information:
EU-kommissionen förhandlar om ett reviderat avtal mellan EU och Marocko som skulle göra det möjligt att fortsätta importera varor från Västsahara.

Västsahara, ett territorium lika stort som Storbritannien, behandlas av FN som en olöst kolonial konflikt, som härrör från tiden då Marocko illegalt annekterade delar av den före detta spanska kolonin för mer än 40 år sedan. Halva folket lever som flyktingar, medan marockanska bosättare nu är fler än västsaharierna som bor i Västsahara. EU vill importera produkter från Västsahara (såsom fisk och jordbruksprodukter) genom sina handelsavtal med Marocko.

I december 2016 slog EU-domstolen fast att inget handelsavtal mellan EU och Marocko kan tillämpas på Västsahara, eftersom det är ett ”distinkt och separat territorium” från Marocko, såvida inte Västsaharas folk uttryckligen har gett sitt samtycke.  

Det verkar emellertid som om EU-kommissionen försöker kringgå EU-domstolens dom genom att:
1) Uteslutande förhandla med Marocko och ignorera den enda legitima representanten för Västsaharas folk, Polisario Front, som är erkänd av FN;
2) Förväxla Västsaharas ”folk” med ”lokalbefolkningen” i Västsahara, d.v.s. en majoritet av marockanska bosättare och de få återstående västsaharierna som inte tvingats fly landet;
3) Söka någon marockansk institution eller organ för att ge samtycke från ”lokalbefolkningen”.

Om så är fallet skulle EU:s svar på EU-domstolens historiska domslut om Västsahara misslyckas med att upprätthålla de grundläggande rättigheterna för det västsahariska folket, undergräva EU:s trovärdighet som ett laglydigt regionalt block samt skapa rättsosäkerhet för europeiska företag.

Vi tror att Västsaharas folks rättigheter och framtid – och grundläggande principer för den europeiska rättsordningen, som berör alla européer – inte får avfärdas endast för geopolitiska och kommersiella intressen.

EU måste respektera europeisk och internationell rätt och följa EU-domstolens dom. Marocko har ingen rätt att förhandla med EU å västsahariernas vägnar.

Tillsammans kan vi skicka en stark signal till EU att vi inte accepterar att handel går före folkrätten. Skriv under namninsamlingen du med!

    


EN ES FR DE AR

Morocco occupies the major part of its neighbouring country, Western Sahara. Entering into business deals with Moroccan companies or authorities in the occupied territories gives an impression of political legitimacy to the occupation. It also gives job opportunities to Moroccan settlers and income to the Moroccan government. Western Sahara Resource Watch demands foreign companies leave Western Sahara until a solution to the conflict is found.
Stand up for the Gdeim Izik 25!

tn_court_photo_gdeim_izik_610.jpg

On 17 February 2013, in a mockery of justice, a Moroccan military court condemned 25 Saharawi citizens to shockingly tough prison sentences. Help us to release the Gdeim Izik 25.
Support Western Sahara Resource Watch

tn_sjovik_demo_610.jpg

Help us to protect the natural resources of Western Sahara for the Saharawi people. Support our work by making a donation.
Report: Moroccan green energy used for plunder

tn_poweringplunder_eng_610.jpg

At COP22, beware of what you read about Morocco’s renewable energy efforts. An increasing part of the projects take place in the occupied territory of Western Sahara and is used for mineral plunder, new WSRW report documents.
The Western Sahara oil curse

tn_san_leon_protest_camps_8_august_2015_610x200.jpg

Big oil’s interest in occupied Western Sahara has taken a dramatic turn for the worse. Some companies are now drilling, in complete disregard of international law and the Saharawi people’s rights. Here’s what you need to know.

WSRW.org News Archive 2017
WSRW.org News Archive 2016
WSRW.org News Archive 2015
WSRW.org News Archive 2014
WSRW.org News Archive 2013
WSRW.org News Archive 2012
WSRW.org News Archive 2011
WSRW.org News Archive 2010
WSRW.org News Archive 2009
WSRW.org News Archive 2008
WSRW.org News Archive 2007
WSRW.org News Archive 2004-2006


Register for our English newsletter:

These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy