Stop obchodování mezi EU a Marokem z území Západní Sahary!
89aceucourt_celebration_e_610.jpg

Členky a členové Evropského parlamentu, Komise a Rady:
"Vyzýváme EU, aby se řídila rozsudkem svého nejvyššího soudu a ukončila tak veškeré obchodní jednání týkajícího se Západní Sahary s okupujícím státem - Marokem. Jako hrdá představitelka právního státu a lidských práv Evropská unie musí respektovat základní práva sahrawánského lidu a vyjednávat o obchodu se zbožím ze Západní Sahary výhradně s jejich legitimními zástupci – Frontou Polisario."

Podepište petici zde!
Published: 05.07 - 2017 13:26Printer version    
Více informací:
Evropská komise jedná o revidované dohodě mezi EU a Marokem, která by EU umožnila pokračovat v dovozu zboží ze Západní Sahary.

Západní Sahara, území velikosti Velké Británie, je považována OSN za nevyřešený koloniální konflikt, který pochází z doby, kdy před více než 40 lety Maroko nelegálně připojilo ke svému území části bývalé španělské kolonie. Polovina Sahrawánců nyní žije jako uprchlíci, zatímco maročtí osadníci již převýšili v celkovém počtu původní Sahrawánce. EU si přeje dovážet produkty ze Západní Sahary (jako jsou ryby a zemědělské produkty) prostřednictvím své obchodní dohody s Marokem.

V prosinci 2016 Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že žádný obchod nebo sdružení EU s Marokem nelze uplatnit na Západní Sahaře, neboť je to "odlišné a samostatné území" od Maroka. S výjimkou případů, kdy takový obchod není zajištěn výslovným souhlasem "lidu Západní Sahary".

Zdá se však, že se ale Evropská komise snaží rozhodnutí SDEU obejít, protože:
1) vyjednává výlučně s Marokem a ignoruje jediného legitimního zástupce lidu Západní Sahary uznaného OSN, frontu Polisario;
2) zaměňuje "lid" Západní Sahary s "populací" Západní Sahary, tj. v takovém případě většinu marockých osadníků a zbývající Sahrawánce, kteří nebyli nuceni uprchnout do exilu;
3) aktivně vyhledává marockou instituci či orgán, který by poskytl nutný souhlas "populace".

V případě, že se pozice EU nezmění, dojde k jejímu selhání zejména v případě ochrany a respektu základních lidských práv Sahrawánců, nutně tím podkope svoji důvěryhodnost jakožto regionálního bloku dodržujícího zákony a navíc vytvoří právní vákuum pro evropské podniky.

Domníváme se, že práva a budoucnost sahrawáského lidu, stejně tak jako evropského právního rámce, nemohou být odstraněny pouze pro geopolitické a obchodní zájmy hrstky vyvolených.

EU musí respektovat svůj právní rámec včetně mezinárodního práva, a musí se tak řídit rozsudkem Soudního dvora EU. Maroko nemá mandát jednat s EU v zájmu lidu Západní Sahary.

Společně můžeme EU vyslat silný signál, že doba nadvlády obchodních zájmů nad lidmi je u konce. Přidejte se!

    


EN ES FR DE AR

Morocco occupies the major part of its neighbouring country, Western Sahara. Entering into business deals with Moroccan companies or authorities in the occupied territories gives an impression of political legitimacy to the occupation. It also gives job opportunities to Moroccan settlers and income to the Moroccan government. Western Sahara Resource Watch demands foreign companies leave Western Sahara until a solution to the conflict is found.
Stand up for the Gdeim Izik 25!

tn_court_photo_gdeim_izik_610.jpg

On 17 February 2013, in a mockery of justice, a Moroccan military court condemned 25 Saharawi citizens to shockingly tough prison sentences. Help us to release the Gdeim Izik 25.
Support Western Sahara Resource Watch

tn_sjovik_demo_610.jpg

Help us to protect the natural resources of Western Sahara for the Saharawi people. Support our work by making a donation.
Report: Moroccan green energy used for plunder

tn_poweringplunder_eng_610.jpg

At COP22, beware of what you read about Morocco’s renewable energy efforts. An increasing part of the projects take place in the occupied territory of Western Sahara and is used for mineral plunder, new WSRW report documents.
The Western Sahara oil curse

tn_san_leon_protest_camps_8_august_2015_610x200.jpg

Big oil’s interest in occupied Western Sahara has taken a dramatic turn for the worse. Some companies are now drilling, in complete disregard of international law and the Saharawi people’s rights. Here’s what you need to know.

WSRW.org News Archive 2017
WSRW.org News Archive 2016
WSRW.org News Archive 2015
WSRW.org News Archive 2014
WSRW.org News Archive 2013
WSRW.org News Archive 2012
WSRW.org News Archive 2011
WSRW.org News Archive 2010
WSRW.org News Archive 2009
WSRW.org News Archive 2008
WSRW.org News Archive 2007
WSRW.org News Archive 2004-2006


Register for our English newsletter:

These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy